به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم تمام بیماران بیمارستان گاندی پس از آتش سوزی به بیمارستان های دیگر تهران منتقل گردیدند

ترويج زايمان طبيعي

 

كلاس آموزشي هتل بيمارستان گانديي به صورت رايگان روزهاي پنج شنبه در طبقه 12 كلينيك توسط كارشناسان مامائي به صورت عملي و تئوري برگزار مي گردد.

در صورت تمايل به شركت در كلاس ها به شماره تلگرام 09032383742 پيام ارسال نماييد.

 

بالا