ميهمانان گرامي بيمارستان فوق تخصصي گاندي كلينيك بيمارستان گاندي با پزشكان متعهد و مجرب در واحدهاي كلينيك طبقه 11، 12 و طبقه 14 در خدمت ميهمانان گرامي بوده و با هدف رضايت مندي بيماران و مراجعين كلينيك سعي دارد علاوه بر انجام به موقع خدمات درماني در بهترين سطح با پزشكان برگزيده، ميهمانان در محيطي دلپذير و سرشار از آرامش و احترام به كليه نيازهاي درماني خود جامه عمل بپوشانند.

كلينيك طبقه 11 : با پزشك فوق تخصص اطفال و نوزادان، پزشك فوق تخصص آلرژي و آسمي اطفال و بزرگسال و متخصصين زنان مجرب و بنام تهران در خدمت ميهمانان گرامي گاندي مي باشد و در اين كلينيك پروسيجرهاي اسپيرومتري (تست تنفسي)، تست پاپ اسمير و HPV و كولپوسكوپي انجام مي شود.

 

بالا