بلوك زايمان هتل بيمارستان گاندي شامل اتاق ترياژ و اتاق هاي  LDR جهت زايمان طبيعي به روش بي دردي دارويي و غير دارويي و امكان حضور همسر در زايمان طبيعي باحضور ماماي همراه وبا بهره گيري  از دستگاه هاي پيشرفته  و به روز و انجام تست نوار قلب جنين و آمنيوشور با حضور پزشكان متخصص زنان مقيم وماماهاي با تجربه در 24 ساعت شبانه روز ميباشد 

خدمات بلوك زايمان : 

(۱) بستري بيماران پرينيتال جهت هرگونه اقدام درماني
(۲) انجام زايمان
(۳) انتقال بيماران به اتاق عمل جهت سزارين در صورت نياز
(۴) كنترل دردهاي بيماران داراي دردهاي زودرس زايماني
(۵) مانيتورينگ بيماران با فشارخون بالا و انجام اقدامات لازم ديگر
(۶)  انجام CST, NST, OCT (چك كردن نوار قلب جنين در حين دردهاي زايماني)
(۷) بستري بيماراني كه مرگ داخل رحمي جنيني دارند جهت ختم بارداري، و
(۸) بستري بيماران داراي خونريزي در دوران بارداري

روشهای فرهنگسازي هتل بيمارستان گاندي برای زايمان طبيعي مادران باردار عبارتند از:

(۱) انجام خدمات مربوط به زايمان طبيعي به صورت كاملا رايگان
(۲) برگزاري كلاسهاي آمادگي براي زايمان فيزيولوژيك (زايمان در آب)
(۳) برگزاري ۸جلسه كلاسهاي آموزشي در كلينيك طبقه 14 بيمارستان گاندي
(۴) ارسال پيامكهاي آموزشي
(۵) ارائه مشاوره در دوران بارداري در كلينيك طبقه 14 بيمارستان گاندي
(۶) تهيه جزوه هاي آموزشي در رابطه با بيماريهاي شايع دوران بارداري و زايمان
(۷) فراهم سازي امكان حضور همراه بر بالين زائو در ليبر، و
(۸) آموزش نحوه صحيح شيردهي به زائوها.

بالا