راهنمای صدور گواهی ولادت نوزاد در هتل بيمارستان گاندي

 مدارک لازم: (نوزاد ایرانی)

- مدرک لازم: (نوزاد غیر ایرانی)

توجه :

آدرس و كد پستي ثبت شده در زمان بستري مادر باردار جهت زايمان جهت گواهي تولد درج مي گردد و  آدرس ثبت شده قابل تغيير نمي باشد .

در صورت به همراه نداشتن شناسنامه های پدر و مادر از صدور گواهی ولادت معذوریم و هیچ کارت شناسایی دیگری جهت صدور گواهی ولادت پذیرفته نمی شود.

بالا