CCU مخفف برگرفته شده از حروف نخست کلمه لاتینcoronary care unit  می‌باشد. درزبان فارسی به آن سی سی یو گفته می‌شود و بخش مهم و مراقبتی در مراکز درمانی است، به طور عموم به سی سی یو بخش مراقبتی بیماران قلبی نيز می‌گویند و برای مراقبت و درمان بیماران دچار اختلالات قلبی مورد استفاده قرار می گیرد

بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU  بیمارستان گاندي با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات پزشكی و حضور پزشكان حاذق و پرستاران دلسوز در طبقه 12ساختمان بیمارستان قرار دارد و بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان و یا بعد از آنژیوگرافی، در این بخش بستری و ویزیت می شوند.

بخش CCU بیمارستان گاندي مجهز به 6 تخت است و بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی – تجهیزاتی طراحی شده است، لازم به ذكر است كه بخش داراي اتاق ايزوله و اتاق عمليات خاص مي باشد.

وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند آن است که تختهای قابل کنترل، تشک مواج جهت جلوگیری از زخم بستر، سیستم مانیتورینگ مرکزی و ... تنها بخشی از تجهیزات پیشرفته و مدرن این بخش از بیمارستان گاندي است.

بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU یکی از بخش های بیمارستان ها است که به صورت ویژه به منظور مراقبت از بیمارانی که دچار حملات قلبی، آریتمی و دیگر انواع مختلف بیماری های قلبی شده اند و نیاز به نظارت و درمان مستر دارند، ایجاد شده است.

مهم ترین ویژگی بخش CCU فراهم بودن نظارت مستمر بر ریتم قلب با استفاده از سیستم مانیتورینگ قلبی مرکزی است.

بالا