به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم تمام بیماران بیمارستان گاندی پس از آتش سوزی به بیمارستان های دیگر تهران منتقل گردیدند

انتقال سریع بیماران بستری هنگام وقوع حریق

روابط عمومی بیمارستان گاندی اعلام کرد تمام بیماران بستری در هتل بیمارستان گاندی هنگام وقوع حریق در ساختمان این بیمارستان بلافاصله با کمک اورژانس تهران به سایر بیمارستان ها انتقال یافتند.

 

بالا