به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم تمام بیماران بیمارستان گاندی پس از آتش سوزی به بیمارستان های دیگر تهران منتقل گردیدند

الف) مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق كلينيك یا مطب پزشک دریافت می نمایند:

مراجعه بیمار با همراه وي به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با دردست داشتن دستوربستری

ارائه كارت شناسايي معتبر و تكميل فرم هاي پذیرش

مشخص شدن اتاق و تخت بیمار در بخش بستری

مراجعه به واحد داروخانه جهت دریافت لباس بیمار

ارجاع بیمار به بخش مربوطه با در دست داشتن پرونده

لطفا قبل از مراجعه به واحد پذيرش به نكات زير توجه نماييد:

حضور همسر بیمار (بخش های زنان و زایمان و جراحی زنان و عمل هاي زيبايي) به همراه شناسنامه يا سند ازدواج  به هنگام بستری جهت اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است و در صورت طلاق یا فوت همسر (بعد از ارائه مدارک مربوطه) یکی از وابستگان درجه یک بیمار به ترتیب الویت پدر – پسر ارشد – برادر بیمار می تواند با ارائه شناسنامه نسبت به بستری بیمار خود اقدام نماید.

حضور ولی ، قیم قانونی ، همسر یا یکی از وابستگان درجه یک بیماران بخش های – ICU نورولوژی – ارولوژ– NICU آنژيوگرافي جهت اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است .

جهت عمل بیماران زیر ۱۸ سال رضایت پدر یا قیم لازم است، درصورت عدم حضور آنها اصل قیم نامه یارضایت نامه محضری پدر یا قیم قانونی آورده شود.

ارائه شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه درمانی بیمار به هنگام تشکیل پرونده الزامی می باشد.

در مورد بیماران اتباع غیرایرانی ارائه یک کارت شناسایی معتبر عکسدار الزامی است. (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت اقامت)

 ب) مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می نمایند:

مراجعه به واحد تریاژ و هدایت بیمار به پزشک اورژانس یا بلوك زايمان

دریافت دستور بستری از پزشک اورژانس يا بلوك زايمان

مراجعه به واحد پذیرش جهت تکمیل پرونده و اخذ رضایت نامه از بیمار و همراه وی، هدایت بیمار به اورژانس يا بلوك زايمان جهت بستری و ادامه درمان

ج) بیمه های تکمیلی
مراجعینی که دارای بیمه تکمیلی می باشند در اسرع وقت جهت اخذ راهنمایی لازم به واحد مربوطه مراجعه فرمایند.

بالا