به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم تمام بیماران بیمارستان گاندی پس از آتش سوزی به بیمارستان های دیگر تهران منتقل گردیدند

جهت پذیرش در بخش های ویژه (CCU, ICU1, ICU2, NICU) لطفا با شماره تماس 42603000 داخلی 2929 هماهنگ فرماييد. 

بالا