جهت پذیرش در بخش های ویژه (CCU, ICU1, ICU2, NICU) لطفا با شماره تماس 42603000 داخلی 2929 هماهنگ فرماييد. 

بالا